KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklus studija u akademskoj 2021/2022. godini

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI.

KONKURS je objavljen je na linku OVDJE

Prijava kandidata na Konkurs za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija provodi se isključivo ONLINE putem Informacionog sistema eUNSA – http://upis.unsa.ba

PRVI PRIJAVNI ROK:

  • 0d 14. 06. do 25 .06. 2021. godine za ODSJEKE na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita 
  • Od 14. 06. do 02. 07. 2021. godine za INTERDSICPLINARNI STUDIJ KONZERVACIJA I RESTAURACIJA gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Detaljnije informacije o upisu na Nastavnički odsjek, Odsjek Slikarstvo, Kiparstvo, Grafiku, Grafički dizajn i Produkt dizajn, na kojima je predviđeno polaganje prijemog ispita, možete pogledati OVDJE

Detaljnije infomacije o upisu na Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija možete pogledati OVDJE

 

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba 

Konkurs je objavljen: