KONTAKTI

Osvrt na nastavu docenta Mihe Klinara

U zimskom semestru 2022/23 gost predavač na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu bio je docent Miha Klinar sa Akademije za likovnu umjetnost i oblikovanje, Univerziteta u Ljubljani. Docent Klinar je kroz program “Erasmus+” gostovao na Odsjecima za Produkt i Grafički dizajn. Njegova predavanja bila su na temu Dizajn menađment, segment dizajna koji, po riječima autora: “obuhvata načine organizacije i odnosa dizajna u strategiji razvoja branda, poznavanje osnovnih vještina za vođenje, planiranje i izvođenje zahtjevnih dizajnerskih projekata, kao i, integracije mikro i makro trendova u dizajnerske projekte, te sposobnost vrednovanja samostalnog istraživačkog i planerskog rada”. Kroz svoja sedmična predavanja docent Klinar je uložio ogromnu energiju da u relativno kratkom vremenskom periodu prenese svoje znanje studentima, a koje je krucijalno za njihovu dalju edukaciju. Njegov pristup predavanjima bio je kombinacija teoretskih razmatranja, sa stalnim interakcijama i komunikacijom sa studentima. Docent Klinar je bio uključen u redovnu nastavu na predmetu Tehnologije održivog dizajna, gdje je sudjelovao na predavanjima i vježbama kroz cijeli Zimski semestar. Njegov silabus bio je veliko osvježenje na našoj redovnoj nastavi.
Predviđeni ciljevi i kompetencije, te ishodi učenja koje je docent Klinar naveo u svom silabusu za studente, u potpunosti su se i realizirali, kao što su:
 Izgraditi solidnu bazu znanja u području dizajn menadžmenta,
– Sposobnost jasnog i razumljivog izražavanja kroz usmeni i pisani sadržaj,
– Razvijanje sposobnosti vođenja dijaloga, uključivanja u rasprave, argumentovano iznošenja svojih stajališta javnosti. 
Sve navedeno je i bio osnovni cilj gostovanja Mihe Klinara, da svojim istančanim osjećajem za educiranje mladih dizajnera, u vrlo kratkom roku prenese svoje veliko stečeno znanje iz prakse. Sve je tako i više realizirano, o čemu najbolje govore komentari studenata četvrte godine Produkt dizajna:

U toku nastave cijenjenog prof. Mihe Klinara imali smo priliku naučiti mnogo novih stvari i usvojiti drugačiji pogled na dizajn, kao i njegove korisnike. Posebno su nam u tom shvatanju pomogli insight-i koje smo naučili pravilno koristiti, kao i kreativne smjernice koje dolaze kao proizvod samih insight-a. Ovaj način istraživanja nismo primjenjivali prije u toku naših projekata, te smatramo da će nam u budućnosti biti od velike pomoći. Obzirom na prirodu našeg projekta, bilo nam je vrlo značajno upoznati se sa ”Service blueprint” – nacrtom usluge koji će nam pomoći da pravilno organizujemo određenu uslugu ili događaj. Moramo istaknuti da nam se veoma svidio pristup profesora prema nama. Naši projekti su dobili jednu novu dimenziju i na trenutak se činilo kao da radimo ozbiljne i velike projekte, a ne studentski zadatak. Zahvalni smo što nam je profesor omogućio direktan kontakt sa studentima iz Slovenije, te smo imali priliku čuti nešto o njihovim projektima i pitati pitanja koja su nas zanimala. Cjelokupno iskustvo na predmetu Tehnologije održivog dizajna ovaj semestar bilo je pozitivno i sa zadovoljstvom možemo reći da su naša očekivanja u potpunosti ispunjena.

Kristina, Nizama i Samir

Gostujuća predavanja profesora Mihe Klinara doprinijela su našem pogledu na dizajn generalno. Uveo nas je u novi način razmišljanja i odnosa prema dizajnu. Double diamond metoda nam je omogućila da se temeljito posvetimo istraživanju koje postavlja temelje za svaki naredni korak u dizajnu. On nam otvara nove poglede na dizajn proces, koji je ustvari dosta dublji i koji se najprije bavi otkrivanju, detektovanju i rješavanju problema. Time smo zaključile da bi bilo poželjno već u ranijim fazama studija uključiti ovaj princip, kako bi se ozbiljnije bavili problematikom, a ne primarno isključivo funkcijom i estetikom.

Mustajbašić Asja i Grbešić Sabrina

Datum održavanja: