KONTAKTI

Potpisan memorandum o saradnji ALU UNSA i “LJevaonica umjetnina Jurkić” d.o.o.

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo i Ljevaonica Umjetnina Jurkić, zaključuju na osnovu zajedničkih interesa  memorandum  o međusobnoj saradnji. Sporazumne strane su odlučile  doprinijeti  boljoj  saradnji  i stvoriti poveznicu na temelju zajedničkih aktivnosti. Potpisnice Memoranduma o saradnji su se zajednički saglasile da će raditi na međusobnoj razmjeni iskustava,unaprijeđenju nastavnog procesa na Akademiji i na unaprijeđenju rada Ljevaonice.

    Galerija