KONTAKTI

Poziv za projekte koje vode Artagon i Art Explora fondacija

Cilj projekta je da se pozove 10 mladih umjetnika koji su završili evropske umjetničke škole 2020. ili 2021. da učestvuju u boravku tokom transformacije Hangara Y u Meudonu (Greater Paris, Francuska) u kulturni centar. Radovi nastali tokom boravka biće izloženi u okviru izložbe restitucije na ovom jedinstvenom mestu, koje je predstavljalo prvi hangar za vazdušne brodove na svijetu.

Boravak ima za cilj da podrži koncepciju i produkciju umetničkih projekata vezanih za predmet istraživanja u cjelini: naučna istraživanja, geografska istraživanja, društvena istraživanja…

Svaki odabrani umjetnik će dobiti grant za produkciju od 2.000 eura, umjetnički honorar od 500 eura (izložbene naknade nisu uključene) i pokriće troškova putovanja i smještaja, tokom oba perioda boravka, u ljeto i jesen.

Projekti se mogu prijaviti na ovoj online platformi: https://art-explora.wiin.io/en/applications/residence-hangar-y do nedjelje, 29. maja u 23:59.