KONTAKTI

Prezentacija umjetničko-istraživačkog projekta UNSA ALU “Istraživanje eksperimentalne primjene digitalnih alata i tehnika baziranih na tehnologiji virtualne realnosti (VR)”

DIGIT-VR: prezentacija projekta i opreme

U petak 16.02.2024. održana je prezentacija umjetničko-istraživačkog projekta Univerziteta u Sarajevu – Akademije likovnih umjetnosti pod nazivom “Istraživanje eksperimentalne primjene digitalnih alata i tehnika baziranih na tehnologiji virtualne realnosti (VR) u interdisciplinarnoj umjetničkoj produkciji” (DIGIT-VR). Tom prilikom članice istraživačkog tima su predstavile ciljeve projekta i opremu koja će biti korištena tokom realizacije istog. Još jedno se iskreno zahvaljujemo svima koji su se odazvali pozivu!

Ukratko o DIGIT-VR projektu:

U visokorazvijenim zemljama članicama Europske unije, državama Dalekog istoka, kao i Sjeverne Amerike, prisutan je rastući trend korištenja tehnologije virtualne realnosti (VR) za umjetničku produkciju. Uslijed nedostupnosti odgovarajuće umjetničko-istraživačke odnosno umjetničko-produkcijske infrastrukture, umjetničko stvaralaštvo bazirano na VR tehnologiji u Bosni i Hercegovini je u začetku. Alati za umjetničku produkciju u VR okruženju nisu na raspolaganju ni na umjetničko-obrazovnim institucijama. Ova činjenica ima jako negativan efekt u smislu stručne opremljenosti/osposobljenosti nastavnika i studenata koji nisu u mogućnosti pratiti najnovije trendove odnosno ostvarivati međunarodnu saradnju na jednakim osnovama. Kao najsuvremenija tehnologija umjetničkog stvaralaštva, koja je uz to uglavnom nedostupna, alati i tehnike bazirane na VR u BIH imaju status eksperimentalne infrastrukture. Uzimajući navedeno u obzir, cilj predloženog projekta je istražiti domet, ulogu i primjene upotrebe digitalnih alata i tehnika baziranih na VR tehnologiji na interdisciplinarnu umjetničku produkciju.

Umjetničko-istraživački projekt DIGIT-VR, kao fundamentalni preduvjet realizaciji previđa podizanje kvaliteta umjetničko-istraživačke infrastrukture (putem nabavke opreme) na Akademiji likovnih umjetnosti (UNSA-ALU). Ova nabavka će omogućiti primjenu digitalnih alata i tehnika u okružju virtualne realnosti. Nakon nabavke ove najsuvremenije opreme bit će realiziran istraživačko-kreativni (tj. istraživačko-stvaralački) segment projekta koji će očekivano rezultirati stvaranjem novog znanja i paralelno s tim konkretnom interdisciplinarnom umjetničkom produkcijom. Pored toga, prilikom realizacije svog praktičnog, produkcijskog odnosno istraživačko-kreativnog (stvaralačkog) segmenta projekt se neće fokusirati na samo jedan oblik/disciplinu umjetničkog djelovanja, već će imati interdisciplinarnu perspektivu koja uključuje crtež, slikarstvo, audio-video dizajn i produkciju, digitalnu grafiku, animaciju i video storytelling. Imajući na umu trenutnu limitiranu dostupnost studija/istraživanja posvećenih interdisciplinarnoj umjetničkoj produkciji u VR okruženju, realno je očekivati da projekt može dati doprinos i u teorijskom smislu.

Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Voditeljica projekta: van.prof.dr Jasmina Gavrankapetanović Redžić i članice istraživačkog tima: prof dr Adla Isanović, van.prof.dr Iva Simčić i v.asist. mr Anja Bogojević. Tehnička podrška: v.ass.mr Nedim Šećeragić, Jesenko Bajraktarević. Dizajn: Damir Ruvić.

Datum održavanja:

    Galerija