KONTAKTI

Prijava izbornih predmeta za studijsku 2021/2022. godinu I CIKLUS

Izborne predmete prijavljujete popunjavanjem dokumenta „Prijava izbornih predmeta“  (dokument u prilogu) i slanjem popunjenog dokumenta  na e-mail: izbornialu@gmail.com

Vršite izbor izbornih predmeta za zimski i ljetni semestar.

Prijava traje do četvrtka, 30.09.2021. godine. 

Na izbornim predmetima  gdje je ograničen broj studenata izbor će se vršiti prema datumu prijave za izborni predmete  (prvi prijavljeni će biti na spisku za te izborne predmete o čemu će biti obavješteni putem emaila).

Na listi izbornih predmeta su označeni predmeti koji imaju ograničen broj prijava kao i preduslovi za upis.

Spisak izbornih predmeta za akademsku 2021/2022. godinu možete pogledati na web stranici Akademije ili oglasnoj ploči (u hodniku ispred Studentske službe).