KONTAKTI

“Unsettling the Image”: Sabina Bitter & Helmut Weber, 10.04.2017., 15.00h, ALU

Javno predavanje “Unsettling the Image”: Sabina Bitter & Helmut Weber,
Ponedjeljak 10.04.2017., u 15.00h, Velika sala, Akdemija likovnih umjetnosti u Sarajevu

Sabine Bitter i Helmut Weber (http://www.lot.at/)

Od 1993. godine, Sabine Bitter (Vancouver, Kanada) i Helmut Weber (Beč, Austrija) rade na projektima koji problematiziraju grad, arhitekturu i politike reprezentacije prostora. Koristeći medij fotografije i videa, njihova se istraživačko orijentirana praksa bavi momentima i logikom globalno-urbanih promjena koje oblikuju okolinu, arhitekturu, kao i svakodnevni život. Od 2004. godine, dio su kulturnog kolektiva Urban Subjects US (Bitter/Derksen/Weber).