KONTAKTI

Vibracija oblika – Zvučni performans i izložba studentskih radova sa Večernjeg akta

Zvuk je univerzalni fenomen i utiče na sve nivoe ljudskog života. Svaki objekat, uključujući i ljudski organizam ima posebnu zvučnu frekvenciju koja u rezonanciji sa okolinom kreira svojevrsnu međusobnu komunikaciju. Tijelo kao objekat i instrument istraživanja je prisutan od pamtivjeka u svim tradicijama svijeta. Ljudski glas, ruke kao prve udaraljke, instrumenti poput šamanskog bubnja, planetarnih gongova i sličnih zvučnih vibracija otkrivaju svu ljepotu kolektivnog muziciranja u neprekidnoj komunikaciji ritma i tišine.

Izložbom studentskih radova sa predmeta Večernji akt i performansom pod nazivom “Vibracija oblika” sa doc. dr. Mirsadom Zećo u inspirativnom prostoru klase Večernjeg akta u kojoj su crteži nastajali pokušat ćemo predstaviti komunikaciju između zvuka i oblika tijela.

Mirsada Zećo radi na poziciji docentice na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. Diplomirala je i magistrirala na Muzičkoj akademiji. Doktorski studij završava na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu istražujući nove tokove u muzičkoj pedagogiji, zvukoterapiji, upotrebu zvučnih zdjela, planetarnih gongova i sličnih zvučnih stimulacija, kao muzičar, predavač i teoretičar. Svojim interdisciplinarnim naučnim i umjetničkim doprinosom podiže svijest o terapeutskim benefitima zvuka i zvučnih frekvencija u inkluzivnom okruženju.
Vibracija oblika

Zvučni performans i izložba studentskih radova sa Večernjeg akta

Prof.mr. Tatjana Milaković i  v.as.mr. Lea Jerlagić u saradnji sa doc.dr. Mirsadom Zećo

8.juni, 17:00
Istraživanje sa studentima završnih godina ‘zvuk-boja-oblik’
Klasa Večernjeg akta, Akademija likovnih umjetnosti

9.juni, 17:00
Zvučni performans i izložba studentskih radova sa Večernjeg akta
Klasa Večernjeg akta, Akademija likovnih umjetnosti

Datum održavanja: