I ciklus

Ovjera semestra od 28.02.2019 - 08.03.2019. godine

Potrebni dokumenti i upute o ovjeri semestra u dokumentu u prilogu

VAŽNA OBAVIJEST

 

Obavještavaju se studenti Akademije likovnih umjetnosti  Univerziteta u Sarajevu da:

Ispitne termine i upute za prijavu ispita možete naći na linku u nastavku http://alu.unsa.ba/ispitni-rokovi

Raspored konsultacija - Grafičke tehnike 1 i 2, Crtanje i Grafika 1 i 2

prof. mr. Marina Finci
ass. mr. Amer Hadžić

Vrijeme konsultacija:

utorak: 12-13h

Obavještavaju se studenti od I – IV godine I ciklusa studija i Studenti II ciklusa studija  da obavezno putem elektronskog sistema prijave ispita www.eunsa.ba prijave ispite (

Bosna Bank International d.d. Sarajevo i partneri, u saradnji sa Hayat TV, najavljuju organizaciju takmičenja u predstavljanju poslovnih ideja pod nazivom „SBF Start-up Challenge“!

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Nastavno-umjetničko vijeće

O b j a v lj u j e

 

Syndicate content