Obavještenja II Ciklus

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje Preliminarnu rang listu za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini (doku

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017.