Obavještenja oglasi

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akad

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017.

Akademija likovnioh umjetnosti u Sarajevu objavljuje Preliminarnu rang listu za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini - drugi konkursni rok (dokument u p