Obavještenja Oglasi

Na osnovu člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju, Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 387.4/17 od 08.09.2017.

Raspored sati za I ciklus studija, zimski semestar školske 2017/2018. godine (dokument u prilogu).

Početak nastave 09.10.2017. godine. 

Nastava na prvom ciklusu studija školske 2017/2018. godine počinje 09.10.2017. godine.