Obavještenja Oglasi

Natječaj za izložbu Ilustracija  pod nazivom “Priča bez kraja“ u sklopu ReArt festivala 2017.

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 92. i 162.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu u periodu 27. - 29. septembra 2017.
godine organizuje 28. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene

Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH ULUPUBIH poziva dizajnere da kreiraju plakat sa nazivom Welcome Home i uzmu učešće u izložbi koja će biti otvo