Obavještenja Oglasi

Dragi_e video kreatori i kreatorke, pozivamo vas da svojim kreativnim rješenjem doprinesete realizaciji Kampa za mlade.

Projekat EU4Agri finansira Evropska unija, a implementiraju i sufinansiraju UNDP i CzDA.

Rok za prijavu je 31. oktobar 2020. godine.

Izborne predmete prijavljujete putem formulara „Prijava izbornih predmeta“  (dokument u prilogu) i slanjem popunjenog formulara na e-mail: i

12. - 16. oktobar 2020. godine.