Obavještenja ii ciklus

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2018/2019.

Kolektivni godišnji odmor akademskog osoblja i zaposlenika Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu će trajati od 23. jula do 24. avgusta 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Informacije o vremenu predaje dokumenat i održavanju prijemnog ispita će biti naknadno objavljene.