Obavještenja ii ciklus

Na osnovu Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu donesenog na 12.elektronskoj sjednici Senata  održanoj 20.05.2020.godine 

OBAVJEŠTAVAJU

OBAVJEŠTENJE
za studente I i II ciklusa studija 
upisane u ljetni semestar akademske