Obavještenja oglasi

32. Međunarodni festival "Sarajevska zima" održat će se 7.2-21.3 2016 pod motom DUŠA/duša umjetnika-duša grada.

na temu pravde i pozivanja na odgovornost u kontekstu seksualnog nasilja počinjenog u ratu

                                &nbsp

EUROWEB+ je jedan od projekata u okviru Erasmus Mundus programa za akademsku i administrativnu mobilnost studenata, nastavnika i saradnika partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i Evropske