I ciklus

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (III upisni rok). 

Raspored predavanja za zimski semestar studijske 2022/2023. godine za I ciklus studija u dokumentu u prilogu. 

Početak nastave 03.10.2022. godine 

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (drugi upisni rok). 

Upis studenata I i II ciklusa studija u više godine u akademskoj 2022/2023. godine (ovjera zimskog i upis ljetnog semestra) vršit će se od 26.09.2022. do 30.09.2022.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Asocijacija studenata Poljoprivredno prehrambenog fakulteta organizuju takmičenje studenata u brzini branj

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Dopunu Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini.

U sklopu obilježavanja dana Erasmus programa širom Evrope (13-15. oktobar 2022.

Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno – matematički fakultet objavljuju konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023.

Syndicate content