II ciklus

Poštovani/e studenti/ce i zaposlenici ALU,

UNIVERZITET U SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti
Prirodno-matematički fakultet
Interdisciplinarni studij
Konzervacija i restauracija


UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E

U okviru Svečanih decembarskih dana, a u povodu 72. godišnjice Univerziteta u Sarajevu upriličena je izložba master radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Poštovani diplomanti i magistranti,

Raspored hospitacija za period od 20. – 23. 12. 2021. godine možete pogledati ovdje:

Kulturni centara UDAS Banja Luka raspisao je javni konkurs za izlagačke aktivnosti za 2022. godinu za:

 Biblioteka Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa kompanijom EBSCO Information Services organizira dva webinara 6. decembra 2021. godine.

Syndicate content