II ciklus

IIA Erasmus+
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow

STUDENTI
ljetni semestar 2022/2023

Akademija likovnih umjetnosti na osnovu IIA Erasmus + programa objavljuje konkurse za mobilnost nastavnog osoblja i studenata. 

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (drugi upisni rok). 

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina – drugi upisni rok.

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

 

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina – prvi upisni rok.

Univerzitet u Sarajevu objavulje Dopunu Konkursa za upis studenata u prvu godinu u akademskoj 2022/2023.

Syndicate content