KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godini

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-21525-1/21 od 8.6.2021. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini broj: 02-04-22595-15/21 od 27.5.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI, objavljen je na linku OVDJE

Prijava kandidata na Konkurs za upis u I (prvu) godinu I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA – http://upis.unsa.ba

PRVI CIKLUS – DRUGI PRIJAVNI ROK

0d 30.08. do 10.09.2021. godine za ODSJEKE na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita

Od 30.08. do 17.09.2021. godine za INTERDISCIPLINARNI STUDIJ KONZERVACIJA I RESTAURACIJA gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

DRUGI CIKLUS

0d 30.08. do 27.09.2021. godine

 

Detaljnije informacije o upisu na Nastavnički odsjek, Odsjek slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn i Produkt dizajn, na kojima je predviđeno polaganje prijemog ispita, možete pogledati OVDJE

Detaljnije infomacije o upisu na Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija možete pogledati OVDJE

Detaljnije informacije o upisu na drugi ciklus studija na studijske programe Akademije likovnih umjetnosti možete pogledati OVDJE

 

Sve dodatne informacije:
Tel: 00387 33 210 – 369
E-mail:  studentska@alu.unsa.ba

                                                                                                    Sarajevo, 30.07.2021. godine