Obavještenja Oglasi

Konkurs je otvoren od 26. septembra do 15. oktobra 2021. godine.

Rok za prijavljivanje je najkasnije do 15. oktobra.

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

Detaljnije o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom možete pogledati ovdje:

Vodič za pristup informacijama koje su pod kontrolom Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu kao i obrazac - Zahtjev za pristup informacijama možete pogledati ovdje: