Obavještenja

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta Studentski pohodi, a u saradnji sa Asocijacijom studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, javnim preduzećem ZOI'84 i Centrotransom, organizira školu skijanja, bordanja i klizanja na olimpijskoj planini Bjelašnici.

STIPENDIJE ERASMUS MUNDUS za studente i nastavnike ALU - PREZENTACIJA o mogućnostima, načinu apliciranja i univerzitetima na koje možete aplicirati održat će se u ponedjeljak 23.12.2013

Raspisan je međunarodni natječaj Design Talent 2013. Informacije o natječaju su u nastavku.