Obavještenja

OBAVJEŠTENJE:

Rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni u srijedu 19.10.2011. godine u 12 sati.

Galerija SKC Novi Beograd i Visoka turistička škola strukovnih studija raspisuju V EX-YU konkurs za grafiku.
Više informacija:

U Prilogu mozete preuzeti Konkurs Univerziteta u Sarajevu 

 (dokument u .pdf formatu u prilogu).

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo objavljuje rezultate prijemnog ispita za upis u I godinu prvog ciklusa studija za školsku 2011./2012. godinu (održanog 12.09.-16.09.2011.god.).

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU
Obala Maka Dizdara 3
S A R A J E V O