Obavještenja

Galerija SKC Novi Beograd i Visoka turistička škola strukovnih studija raspisuju VII EX-YU konkurs za grafiku.

Viennafair - Međunarodni sajam savremene umjetnosti, fokusiran na umjetnost iz centralne i istočne Evrope i mlađu publiku, ove godine najavljuje "Happiness Awards"-međunarodni video art natječaj za mlade umjetnike iz Austrije i zemalja centralne i istočne Evrope.

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

POSTDIPLOMSKI STUDIJ

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10 i 15/13), članova 163. i 166. Pravila Akademije likovnih umjetnosti, Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 03-175.4/13, od 29.05.2013. godine,  Akademija  likovnih umjetnosti u Sarajevu raspisuje,

The Hollywood CG School of Digital Arts, Shepherd Univerziteta (Los Angeles, California) nudi stipendije za kandidate koji imaju izvrsne akademske uspjehe i portfolija.