Obavještenja

Po pribavljenoj saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo ( broj 02-04-27713-33/20 od 29.07.2020)  i u skladu sa članom  6.

Projekat EU4Agri, koji finansira Evropska unija, a implementiraju i sufinansiraju UNDP i CzDA, objavio je nagradno takmičenje za likovne umjetnike i umjetnice za osmišljavanje umjetničke instalacij

Program obuke za studente se realizira kao poludnevna radionica i jedna je od aktivnosti u sklopu projekta "Visoko obrazovanje- obrazovanje za sve" (VOzaSVE), koji je podržan od strane UNICEF-a.