Obavještenja

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

I Z M J E N U    i    D O P U N U

Tema natječaja je "Londonske priče", čiji je cilj privlačenje umjetničkih radova koji  slave višeslojan i živ grad kakav je London.