Obavještenja

U prilogu se nalaze Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 29. vanrednoj sjednici održanoj 01.10.2021.

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2021/2022. godina.

Obavještavaju se studenti da ispite u dodatnom septembarskom ispitnom roku prijavljujete putem eUNSA sistema od 02.10.2021. do dan pred ispit.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da je početak nastave odgođen do daljnjeg. 

Tačan datum početka nastave će biti obajavljen iduće sedmice.