Obavještenja

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „

6. Javorwood festival objavljuje otvoreni poziv svim scenskim, muzičkim i likovnim umjetnicima da se prijave sa svojim radovima, gdje mogu nastupiti na jednoj od Javorwood pozornica.