Obavještenja

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE  DRUGOG CIKLUSA

 

Raspisan je međunarodni natječaj za "HOMI MAKER DESIGN AWARD". Informacije o natječaju su u nastavku.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

U Sarajevu je u utorak, 19.novembra 2013. iznenada preminuo prof.dr.Boro Đukanović.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, organizuje drugu Career, Entrepreneurship and Opportunities (CEO) konferenciju koja će se održati od 07. do 08. decembra tekuće godine, u prostorijama Fakulteta.

Svečana promocija i dodjela diploma bit će održana u subotu 9. novembra 2013. godine u dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.