Obavještenja

PRINT DESIGN PHOTOGRAPHY (PDP) Conference raspisuje konkurs za studentske radove. Kategorije su FOTOGRAFIJA i DIZAJN PLAKATA, a konkurs je otvoren do 25. aprila 2014.

Konkurs za video umjetnike iz Bosne i Hercegovine u organizaciji
6. bijenalа namaTRE.ba
i
SHARE – Too Much History, MORE Future Projekt

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162.

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu vas poziva da prezentirate rezultate vašeg naučnoistraživačkog rada na Simpoziju „MultiTechnics“.

Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i članova 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje