Obavještenja

Obavještavaju se studenti i zaposlenici Akademije likovnih umjetnosti da je u skladu sa preporukom Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-2-28/22 od 23.02.2022)

Raspored predavanja za ljetni semestar I i II ciklusa studija u dokumentu u prilogu. 

POČETAK NASTAVE 28.02.2022. GODINE

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu -Akademije likovnih umjetnosti broj: 03041.2/22 od 12.01.2022.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-3

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu -Akademije likovnih umjetnosti broj: 03041.2/22