Obavještenja

UNIVERZITET U SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti
Prirodno-matematički fakultet
Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija

Kompanija "Sarajevski Kiseljak" raspisuje konkurs za Dizajn etikete gazirane prirodne mineralne vode Sarajevski kiseljak.
TEMA:
ETIKETA PO MJERI MOJE GENERACIJE
NOVČANA NAGRADA:

UNIVERZITET U SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti
 

O B A V J E Š T E N J E