Obavještenja

Otvoren je godišnji natječaj za prijave fotografija Photodays Rovinj 2014. Svi sudionici svoje radove mogu poslati do 25. veljače 2014., u sedam službenih kategorija.

Agencija MaŠta je na svojoj web stranici (www.masta.ba) i na svom Facebook profilu (link) objavila konkurs za dizajniranje modularnog interijera.

U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu ostvario je pravo učešća u svih pet partnerstava koja su ove godine odobrena od Evropske komisije.

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE  DRUGOG CIKLUSA

 

Raspisan je međunarodni natječaj za "HOMI MAKER DESIGN AWARD". Informacije o natječaju su u nastavku.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::