Obavještenja

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu- Akademije likovnih umjetnosti broj:03-603.3/22 od 16.11.2023.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-19-53/22 od 30.11.2022.godine o

S ciljem približavnja kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja građanima, Općina Novi Grad Sarajevo će i tokom 2023.