Obavještenja

UNIVERZITET U SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti
Prirodno-matematički fakultet
Interdisciplinarni studij
Konzervacija i restauracija


UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E

Poštovani/e studenti/ce i zaposlenici ALU,

Obavještavamo Vas da je ponedjeljak 27.12.2021. godine nenastavni dan.

Detaljnije o Pozivu i savjetovanju možete pogledati ovdje:

Više detalja u vezi sa prijavom nalazi se na web stranici Univerziteta u Sarajevu i sljedećem link-u: