Obavještenja

Kulturni centar UDAS Banjaluka, u cilju promocije grafičke umjetnosti i njenih stvaralaca, raspisuje Javni konkurs za dodjelu izložbenog prostora autorima iz oblasti gr

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2023/2024. godina (I upisni rok). 

Na osnovu člana 123 Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 36/22), Vijeće Univerziteta u Sarajevu- Akademije likovnih umjetnosti na 23.