Obavještenja

Kulturni centar Trebinje raspisuje konkurs za izlaganje u Galeriji Kulturnog centra Trebinje u 2023. godini.

Poslovnik o radu komisije možete pogledati ovdje:

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina – prvi upisni rok.

Ured za podršku studentima UNSA (UPS!) u partnerstvu sa UNICEF-om objavljuje Poziv akademskom nastavnom osoblju za prijavu i sudjelovanje u dvodnevnom trening programu Work-life body balance* koji

Univerzitet u Sarajevu objavulje Dopunu Konkursa za upis studenata u prvu godinu u akademskoj 2022/2023.