Obavještenja

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2023./2024.

Krajnji rok za prijave:
15. 06. - za mobilnosti u zimskom semestru
01. 07. - Freemover u zimskom semestru
31. 10. - za mobilnosti u ljetnjem semestru

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JUNSKO - JULSKIH ISPITNIH TERMINA

 

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu- Akademije likovnih umjetnosti broj:03-065.4/23 od 03.03.2023.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-7-2/23