Obavještenja

Raspored predavanja za zimski semestar studijske 2022/2023. godine za I ciklus studija u dokumentu u prilogu. 

Početak nastave 03.10.2022. godine 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E