Obavještenja

Detaljnije o Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za usluge sistematskog pregleda zaposlenika UNSA-ALU možete pogledati ovdje:

U prilogu se nalaze Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 29. vanrednoj sjednici održanoj 01.10.2021.

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2021/2022. godina.