Obavještenja

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (drugi upisni rok). 

Upis studenata I i II ciklusa studija u više godine u akademskoj 2022/2023. godine (ovjera zimskog i upis ljetnog semestra) vršit će se od 26.09.2022. do 30.09.2022.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Asocijacija studenata Poljoprivredno prehrambenog fakulteta organizuju takmičenje studenata u brzini branj

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Dopunu Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini.