Obavještenja

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina – drugi upisni rok.

Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva otvara javni poziv za prijem studentskih projektnih prijedloga povodom 16 dana aktivizma.

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E