Obavještenja

Poštovane studentice i studenti,

Obavještavamo vas da su upitnici za evaluaciju rada akademskog osoblja već aktivni na eUNSA sistemu i ostaju otvoreni do 4.6.2023. do 23:59.

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu- Akademije likovnih umjetnosti broj.

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22), člana 201.

IIA Erasmus+
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow

STUDENTI
zimski semestar 2023/2024