Obavještenja

Kulturni centara UDAS Banjaluka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi iz oblasti slikarstva i vajarstva umjetnika/ca sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JANUARSKO/FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA