Obavještenja

U sklopu obilježavanja dana Erasmus programa širom Evrope (13-15. oktobar 2022.

Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno – matematički fakultet objavljuju konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023.

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (II upisni rok). 

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJAž

O B A V J E Š T E N J E