Obavještenja

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu -Akademije likovnih umjetnosti broj: 03041.2/22 od 12.01.2022.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-3

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu -Akademije likovnih umjetnosti broj: 03041.2/22

UNIVERZITET U SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti
Prirodno-matematički fakultet
Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija

Kompanija "Sarajevski Kiseljak" raspisuje konkurs za Dizajn etikete gazirane prirodne mineralne vode Sarajevski kiseljak.
TEMA:
ETIKETA PO MJERI MOJE GENERACIJE
NOVČANA NAGRADA: