Obavještenja

U prilogu je akademski kalendar za studente za zimski semestar akademske 2020/2021. godine

Virtualna biblioteka Bosne i Hercegovine postala je bogatija za još jednu važnu članicu. Riječ je o Biblioteci Akademije likovnih umjetnosti, članici Sarajevskog univerziteta, temeljnoj bh.

Više detalja u vezi sa prijavom nalazi se na web stranici Univerziteta u Sarajevu i sljedećem link-u: više...

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E