Obavještenja

PDVIAGMM je desetomjesečni program namijenjen studentima dodiplomskog studija iz cijele BiH, koji im

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (III upisni rok). 

 U sklopu obilježavanja Evropske godine mladih, Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUIC) organizuje direktan prenos Centralne konferencije koju orga