Obavještenja

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA
O B A V J E Š T E N J E

 

Goethe-Institut, u saradnji sa ZKM Karlsruhe (Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe) po prvi put dodjeljuje nagradu za nove medije za mlade umjetnike*ice u Bosni i Hercegovini - NEW GENERATION MED

U skladu sa članom 69. 70. i 72. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine K. Sarajevo br: 36/22) članom 104. stav (2), 107. stav (1), 110. i 111. st.